Maak zelf Uw echtscheidingspapieren met hulp en nazicht door een gespecialiseerd advocatenkantoor.
.: Technisch :.
Voor technische problemen met de site klik je op de volgende link techsupport@echtscheiding-online.be.

.: Juridisch :.
Voor juridische discussiepunten klik je best op de link hierna legalsupport@echtscheiding-online.be Let op : dit laatste e-mailadres is géén discussieforum noch biedt het gratis advies.

.: Allerlei :.
Gepersonaliseerd specifiek juridisch advies buiten de vragenlijsten en bijbehorende pagina’s met uitleg wordt niet aangeboden op deze site. Daarvoor verwijzen wij naar de advocaat of notaris van Uw keuze. Indien U géén specifieke voorkeur heeft kunt U onder meer terecht op www.advokatuur.be . Een lijst van advocaten vindt U op http://www.advocaat.be . Een lijst van notarissen treft U op http://www.notaris.be Kijk ook eerst eens de vele links na op de linkpagina.
Vaak gestelde vragen
 • Wie is de initiatiefnemer van echtscheiding-online.be ?
  Welk advocatenkantoor verzorgt deze site ?
 • Kan ik deze website gebruiken voor mijn echtscheiding?
 • Wat gaat mij dat kosten?
 • Welke vormen van echtscheiding zijn er ?
 • Wat is een echtscheiding door onderlinge toestemming ?
 • Wat is een echtscheiding op grond van onherstelbare onwrichting van het huwelijk ?
 • Hoe kan een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk worden aangevraagd ?
 • Heb ik altijd een advocaat nodig voor een echtscheiding ?
 • Hoe lang duurt een procedure echtscheiding door onderlinge toestemming gemiddeld ?
 • Moet ik zélf naar de rechtbank bij een echtscheiding door onderlinge toestemming?
 • Kan ik alles zélf invullen op deze site?
 • Moeten àlle vragen op de vragenlijst ingevuld worden ?
 • Heb ik (nog) een notaris nodig voor mijn echtscheiding ?
 • Wat indien ik nà de toezending van de documenten nog wijzigingen wil aanbrengen ?
 • Moet ik nog iets extra betalen voor de verzending van de formulieren van de site naar mezelf ?
 • Hoe kan ik betalen ?
 • Welke garanties heb ik dat de papieren in orde zijn ?
 • Is er hulp beschikbaar bij het invullen van de gegevens ?
 • Hoe snel worden de formulieren doorgemaild na betaling ?
 • In welke vorm krijg ik de documenten toegestuurd ?
 • Voor welke soort echtscheidingen kan ik NIET bij echtscheiding-online terecht ?
 • Waar kan ik een advocaat vinden ?
 • Welke rechtbank is bevoegd voor mijn echtscheiding ?
 • Kan ik als niet-Belg in België scheiden ?
 • Is er een leeftijdsbeperking om te kunnen scheiden ?
 • Hoe lang moet ik getrouwd zijn om te kunnen scheiden met onderlinge toestemming ?
 • Ben ik verplicht onderhoudsgeld te betalen voor de kinderen ?
 • Hoeveel onderhoudsgeld moet ik betalen voor mijn kinderen ?
 • Moet ik onderhoudsgeld betalen voor mijn aanstaande "ex"?
 • Hoe kunnen wij onze inboedel en bezittingen op een eerlijke manier verdelen ?
 • Hoe weet ik zeker dat mijn gegevens vertrouwelijk worden behandeld of veilig worden bewaard ?
 • Waar kan ik terecht voor emotionele hulp ?
 • Zijn er ook speciale promoties ?
 • Wat gebeurt er indien één van de partners zou overlijden gedurende de echtscheidingsprocedure ?
 • Hoe verloopt de echtscheidingsprocedure door onderlinge toestemming?
 • Vanaf wanneer geldt de echtscheiding ?
 • wat is een PDF-bestand eigenlijk?
 • Wat betekent FAQ ?
 • Waarom is het goedkoper om via echtscheiding online de echtscheidingspapieren op te maken ?
 • Kan er iemand bemiddelen bij mijn echtscheiding ?
 • Kunnen wij de via deze site gegenereerde teksten nog eens laten nalezen door een specialist, ter verificatie ?
 • Algemene Tips voor veilige internettransacties
 • Wat indien ik (nog) niet wil scheiden, maar toch apart wil wonen ?
 • Hoe vraag ik "dringende en voorlopige maatregelen" tijdens het huwelijk aan ?
 • Wat kan de familierechter zoal bevelen bij "dringende en voorlopige maatregelen" ?
 • Indien wij al naar de vrederechter / familierechter zijn geweest, kunnen wij dan nog van deze site gebruik maken ?
 • Kunnen wij afwijken van hetgeen de vrederechter/familierechter heeft opgelegd
 • Ik heb al een advocaat ... Kan ik dan gebruik maken van deze website ?
 • Is er al een wet van kracht die zegt dat het kind evenveel moet verblijven bij beide ouders ?
 • Welke rechtbank is nu feitelijk de juiste voor een echtscheiding of voor echtelijke moeilijkheden?

 • Wie is de initiatiefnemer van echtscheiding-online.be ?
  Welk advocatenkantoor verzorgt deze site ?
  Arvid M.J.A. DE SMET
  Advocaat
  Hollekenstraat 4
  9960 ASSENEDE
  België - Belgium - Belgique
  tel.: +32 (0)9 344 45 46 -- +32 (0)9 344 43 91
  fax.: +32 (0)9 344 36 66
  brieven@advokatuur.be
  www.advokatuur.be

  [Vragenlijst]

  Kan ik deze website gebruiken voor mijn echtscheiding?

  Echtscheiding-online.be bezorgt u alle nodige gegevens en vertelt U welke formaliteiten nodig zijn, welke documenten u aan de Rechtbank kan overhandigen ter indiening van uw verzoek tot echtscheiding met onderlinge toestemming (= EOT) en dit volgens de Belgische wetgeving.

  Ongeveer 70% van alle echtscheidingen wordt vandaag de dag in België door onderlinge toestemming afgehandeld.

  Indien u NIET tot een onderlinge overeenkomst kunt komen dan biedt echtscheiding-online.be geen oplossing.

  Het valt echter aan te bevelen, zowel op financieel vlak, als op emotioneel vlak voor ouders én kinderen, om in onderling overleg minstens een poging te doen tot het opstellen van een overeenkomst.

  Deze site is hierbij een speciaal daartoe ontwikkeld instrument dat U toestaat met kennis van zaken en in gewone bewoordingen aan de hand van unieke vragenlijsten zélf een overeenkomst op maat te maken.
  [Vragenlijst]

  Wat gaat mij dat kosten?
  De opmaak van uw overeenkomst tot echtscheiding én het verzoekschrift tot echtscheiding conform de Wet Via echtscheiding-online.be kost u 840,95 €.

  Via echtscheiding-online komt er géén bezoek aan een advocaat meer aan te pas.

  Afhankelijk van Uw gezinstoestand moet U een aantal attesten halen bij de bevolkingsdiensten van de Gemeente. Daarvoor betaalt U (afhankelijk van de gemeente) ca. 8,00 € per attest.

  De rolrechten voor het verzoekschrift (gerechtskosten) bedragen 100,00 €. Dit betaalt U aan de rechtbank op het ogenblik van de indiening van het verzoek .
  [Vragenlijst]

  Welke vormen van echtscheiding zijn er ?


  Er zijn in België sedert 01/09/2007 nog twee soorten echtscheiding:

  1. Echtscheiding door onderlinge toestemming
  2. Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk.
  [Vragenlijst]

  Wat is een echtscheiding door onderlinge toestemming ?


  Dit is een echtscheidingsvorm waarbij de beide partners over alle aspecten tot een akkoord kunnen komen:

  - of ze al dan niet uit de echt willen scheiden
  - hoe ze hun goederen zullen verdelen (patrimoniale overeenkomst)
  - hoe ze de situatie mbt de kinderen zullen regelen (familiale overeenkomst)
  [Vragenlijst]

  Wat is een echtscheiding op grond van onherstelbare onwrichting van het huwelijk ?
  Deze echtscheidingsvorm is in voege sedert 01/09/2007. Het huwelijk kan worden ontbonden door de rechter wanneer blijkt dat het huwelijk onherstelbaar is ontwricht. De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting kan op drie verschillende manieren worden aangevraagd.
  [Vragenlijst]

  Hoe kan een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk worden aangevraagd ?

  De EOO kan op drie verschillende manieren worden aangevraagd.

  1. Via dagvaarding. Daarvoor hebt U een advocaat nodig en dient het bewijs te worden geleverd van de onherstelbare ontwrichting. De bewijslast speelt hier aldus een rol. Men kan deze eis indienen bij de rechtbank vanaf dag 1 van het huwelijk.

  2. Via verzoekschrift uitgaande van beide echtgenoten. In dat geval wordt de onherstelbare ontwrichting vermoed van zodra de echtgenoten zes maand feitelijk gescheiden leven. Dit laatste is dan ook het enige dat moet bewezen worden, door bvb. een attest uit de bevolkingsregisters, een kopie van een vonnis van de vrederechter, ...

  3. Door een éénzijdige aanvraag vanwege een van de echtgenoten. In dit laatste geval wordt de onherstelbare ontwrichting vermoed indien het bewijs wordt geleverd dat de echtgenoten al een jaar afzonderlijk verblijven, via dezelfde bewijsmogelijkheden.

  Deze vorm is NIET de vorm die U via deze site on-line kunt indienen. Hiervoor maakt U best een persoonlijke afspraak via www.advokatuur.be of indien U een andere advocaat zoekt via www.advocaat.be)
  [Vragenlijst]

  Heb ik altijd een advocaat nodig voor een echtscheiding ?


  NEEN.

  Voor een echtscheiding door onderlinge toestemming is dit in de meeste gevallen niet nodig, tenzij er echt complexe vermogensrechtelijke aspecten zouden zijn.

  U heeft wél een advocaat nodig:

  - indien U niet overeen kunt komen
  - indien de ander niet wil scheiden
  - indien er belangrijke onopgeloste discussiepunten zijn

  [Vragenlijst]

  Hoe lang duurt een procedure echtscheiding door onderlinge toestemming gemiddeld ?


  Vanaf de indiening van het verzoek ter griffie van de rechtbank tot de overschrijving in de registers van de burgerlijke stand gemiddeld ca. 6-7 maanden.

  In deze periode zult U persoonlijk samen met uw partner 2x moeten verschijnen voor de rechter, om aldaar te zeggen dat U akkoord bent én blijft met een echtscheiding en de overeenkomst. De tweede verschijning vervalt, en de totale termijn wordt dus met een drietal maanden ingekort, wanneer op het ogenblik van het verzoek de echtgenoten al minstens zes maand feitelijk gescheiden leven. Dit laatste moet wel bewezen worden, bvb. Via een uittreksel uit het bevolkingsregister of een vonnis van de vrederechter waarbij afzonderlijk verblijf werd toegestaan.

  [Vragenlijst]

  Moet ik zélf naar de rechtbank bij een echtscheiding door onderlinge toestemming?


  Ja, samen met uw echtgeno(o)t(e).

  Sedert 01/09/2007 kunnen partijen ook buiten het geval van uitzonderlijke omstandigheden (vb. zeer zware handicap of ziekte) vertegenwoordigd worden door een advocaat
  [Vragenlijst]

  Kan ik alles zélf invullen op deze site?

  JA.

  Deze site werkt aan de hand van een omvangrijke vragenlijst opgesteld en bijgehouden door advocatenkantoor Arvid De Smet te Assenede.

  Ideaal zou zijn dat U deze vragen invult samen met uw partner , zodat U weinig gegevens moet gaan opzoeken.

  Waar nodig vermeldt de handleiding bij de vragenlijst duidelijk waar U bepaalde gegevens kunt terugvinden.

  U kunt ook bepaalde vragen overslaan, en deze op een later ogenblik invullen.
  De site houdt in een beveiligd bestand Uw antwoorden bij. U kunt deze antwoorden onbeperkt wijzigen tot aan de toezending van de formulieren.
  [Vragenlijst]

  Moeten àlle vragen op de vragenlijst ingevuld worden ?


  NEEN.

  Er zijn velden die wél moeten ingevuld worden, omdat de Wet op straffe van onontvankelijkheid voorziet in deze gegevens.

  Maar er zijn ook heel wat vragen die optioneel zijn. Deze zijn er louter op gericht het U gemakkelijker te maken om tot een overeenkomst te komen of laten U bvb. toe berekeningen te maken.
  [Vragenlijst]

  Heb ik (nog) een notaris nodig voor mijn echtscheiding ?


  Enkel indien er onroerende goederen moeten verdeeld of vervreemd worden.

  U kan in dergelijk geval gebruik maken van echtscheiding-online om de basisovereenkomsten op te stellen.

  Een letterlijk uittreksel van de akte, waaruit het bestaan van die overeenkomsten blijkt, moet voor zover zij betrekking heeft op onroerende goederen, overgeschreven worden op het hypotheekkantoor.

  Enkel notariële akten kunnen overgeschreven worden op het hypotheekkantoor.

  Voor wat betreft de verkoop, schenking of toebedeling van een huis, pand of grond heeft U dus wél nog een (aparte) notariële akte nodig.

  Deze site helpt U bij uw zoektocht naar een notaris van uw keuze en in uw buurt.
  [Vragenlijst]

  Wat indien ik nà de toezending van de documenten nog wijzigingen wil aanbrengen ?


  Dit is mogelijk.
  Uw paswoord en login blijven bewaard, zodat U nadien ook nog wijzigingen kunt aanbrengen.

  Om misbruiken te voorkomen kunnen er, mits een bijkomende betaling van
  49,00 € na de toezending van het eerste formulier maximaal vijf wijzigingen gebeuren aan de ingevulde parameters.

  Indien U na de afdruk tussen de zes en de tien parameters wenst te wijzigen, brengt dit een bijkomende betaling met zich mee van 99,00 € ;

  Indien er na de afdruk tussen de elf en de vijftien parameters gewijzigd dienen te worden, brengt dit een bijkomende betaling met zich mee van 149,00 € ;

  Indien er zestien of meer parameters worden gewijzigd, wordt de prijs aangerekend van een nieuwe overeenkomst (prijs op het ogenblik van de nieuwe toezending). Dit geldt ook wanneer méér dan één dataveld wordt gewijzigd aangaande de identiteit van de echtgenoten, de identiteit van de kinderen of de gegevens van het huwelijk.
  [Vragenlijst]

  Moet ik nog iets extra betalen voor de verzending van de formulieren van de site naar mezelf ?


  Neen.

  Er zijn géén extra verzendingskosten . Verzending per e-mail is in de prijs begrepen.

  [Vragenlijst]

  Hoe kan ik betalen ?
  De betalingen geschieden via overschrijving
  als U klaar bent om te betalen, laat dit dan weten via email op adesmet@ius.eu, met vermelding van uw logingegevens


  [Vragenlijst]

  Welke garanties heb ik dat de papieren in orde zijn ?
  1. De vragenlijsten en daaraan gekoppelde clausules zijn opgesteld door een ervaren advocaat: Mr. Arvid De Smet te Assenede. (zie ook www.advokatuur.be)
  2. Deze is ruimschoots verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid
  3. GARANTIE: NIET GOED - GELD TERUG :
  Indien de Rechtbank een standaardclausule niet zou aanvaarden, en om deze reden Uw echtscheiding zou weigeren, ook al volharden de partners, dan betalen wij terug wat U ons heeft betaald.
  Opgelet : op sommige plaatsen kunt U vrij een tekst invullen die niet gekoppeld is aan een clausule. Hiervoor kunnen wij niet instaan.
  Wij controleren ook Uw identiteitsgegevens niet. Zie ook de pagina "voorwaarden".
  [Vragenlijst]

  Is er hulp beschikbaar bij het invullen van de gegevens ?

  Ja.

  Bij elke vraag is een uitlegveld voorzien, waarin duidelijk wordt uiteengezet hoe U de gegevens kunt invullen.

  Indien het nog steeds niet duidelijk is, kunt U altijd een mail sturen naar adesmet@ius.eu. Let op: daarin worden énkel vragen beantwoord die rechtstreeks betrekking hebben op de vragenlijsten.

  Voor specifiek gepersonaliseerd juridisch advies kunt U zich wenden tot de advocaat die deze site verzorgt (Mr. Arvid De Smet), of een andere advocaat of notaris van uw keuze. (zie www.advokatuur.be of www.advocaat.be of www.notaris.be)
  [Vragenlijst]

  Hoe snel worden de formulieren doorgemaild na betaling ?
  Normaal gezien binnen de twee werkdagen na inboeking van de betaling.

  Betalingen kunnen via overschrijving op het rekeningnummer van het advocatenkantoor. Om het rekeningnummer te kennen contacteert U ons best per email op adesmet@ius.eu
  [Vragenlijst]

  In welke vorm krijg ik de documenten toegestuurd ?


  De documenten worden U doorgemaild op het door U ingevulde e-mailadres waaronder U bent ingelogd.

  U ontvangt een e-mail met een aantal bijlagen in PDF-Formaat (=Portable Document Format).

  Dit is een document waarin U zelf geen tekstuele wijzigingen kunt aanbrengen.
  Om dit te lezen heeft U Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma kunt U gratis downloaden op de volgende site: www.adobe.com
  [Vragenlijst]

  Voor welke soort echtscheidingen kan ik NIET bij echtscheiding-online terecht ?

  - Voor echtscheidingen waar U samen niet akkoord bent
  - Voor (v)echtscheidingen

  Hiervoor maakt U best een persoonlijke afspraak via www.advokatuur.be of indien U een andere advocaat zoekt via www.advocaat.be)
  [Vragenlijst]

  Waar kan ik een advocaat vinden ?

  Er zijn in België enkele duizenden advocaten.
  Niet elke advocaat is echter gespecialiseerd in echtscheidingszaken.

  Echtscheiding on-line is opgesteld door het advocatenkantoor DE SMET - Assenede. De details van dit kantoor kunt U terugvinden op www.advokatuur.be

  Echtscheiding on-line waarborgt echter de vrije keuze van advocaat. U kan zich steeds wenden tot een advocaat van uw voorkeur.
  Zoekt U een lijst van alle advocaten in Vlaanderen ? Die vindt U terug op de site van de Orde van Vlaamse Balies (zie:www.advocaat.be)
  [Vragenlijst]

  Welke rechtbank is bevoegd voor mijn echtscheiding ?


  De Rechtbank van eerste aanleg is bevoegd.

  In België zijn er 27 dergelijke rechtbanken, verspreid over het land.

  U kunt Uw echtscheidingsvordering indienen bij een rechtbank van Uw keuze.
  Bij de site (in het login-gedeelte) is er een databank gevoegd met alle adressen van deze rechtbanken. Aan de hand van de vragendatabase worden de juiste adressen automatisch ingevuld.
  [Vragenlijst]

  Kan ik als niet-Belg in België scheiden ?
  Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht van 16 JULI 2004. (BS 27 JULI 2004) (inwerkingtreding 1 oktober 2004)

  * Bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken

  Art. 42. De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende het huwelijk of zijn gevolgen, het huwelijksvermogensrecht, de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed, naast de gevallen voorzien in de algemene bepalingen van deze wet, indien :
  1° in geval van gezamenlijke vordering, een van de echtgenoten bij de instelling van de vordering zijn gewone verblijfplaats in België heeft;
  2° de laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats van de echtgenoten zich in België bevond, niet meer dan twaalf maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering;
  3° de echtgenoot die de vordering instelt, bij haar instelling sedert ten minste twaalf maanden zijn gewone verblijfplaats in België heeft; of
  4° beide echtgenoten bij de instelling van de vordering Belg zijn.

  * Toepasselijk recht op de echtscheiding

  Art. 55. § 1. De echtscheiding en de scheiding van tafel en bed worden beheerst :
  1° door het recht van de Staat op wiens grondgebied beide echtgenoten bij de instelling van de vordering hun gewone verblijfplaats hebben;
  2° bij gebreke van gewone verblijfplaats op het grondgebied van een zelfde Staat, door het recht van de Staat op wiens grondgebied de laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats van de echtgenoten zich bevond wanneer een van hen zijn gewone verblijfplaats heeft op het grondgebied van die Staat bij de instelling van de vordering;
  3° bij gebreke van gewone verblijfplaats van één van de echtgenoten op het grondgebied van de Staat waar zich de laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats bevond, door het recht van de Staat waarvan ieder van de echtgenoten de nationaliteit heeft bij de instelling van de vordering;
  4° in de andere gevallen, door het Belgisch recht.
  § 2. De echtgenoten kunnen evenwel kiezen welk recht op de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed toepasselijk is.
  Zij kunnen slechts een van de volgende rechtsstelsels aanwijzen :
  1° het recht van de Staat waarvan zij beiden bij de instelling van de vordering de nationaliteit hebben;
  2° het Belgisch recht.
  De keuze moet bij de eerste verschijning worden uitgedrukt.
  § 3. De toepassing van het door § 1 aangewezen recht wordt uitgesloten voorzover dat recht de instelling van de echtscheiding niet kent. In dat geval wordt het recht toegepast dat is aangewezen op grond van het criterium dat op subsidiaire wijze in § 1 is vastgesteld.
  Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed

  Art. 56. Het recht van toepassing op de echtscheiding en op de scheiding van tafel en bed bepaalt met name :
  1° de toelaatbaarheid van de scheiding van tafel en bed;
  2° de gronden van en de voorwaarden voor de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed of, in geval van een gezamenlijke vordering, de voorwaarden voor de toestemming, daaronder begrepen de wijze van uitdrukking ervan;
  3° de verplichting voor de echtgenoten om een overeenkomst te sluiten over de maatregelen betreffende de persoon, het onderhoud en de goederen van de echtgenoten en van de kinderen waarvoor zij de verantwoordelijkheid hebben;
  4° de ontbinding van de huwelijksband of, in geval van scheiding, de afzwakking van die band.
  [Vragenlijst]

  Is er een leeftijdsbeperking om te kunnen scheiden ?


  Nee

  Vroeger was er voor een echtscheiding door onderlinge toestemming een vereiste dat de gehuwden op het ogenblik van het verzoekschrift beiden minstens 20 jaar oud waren en minstens 2 jaar gehuwd.

  Dit is niet langer het geval. U kan scheiden op elke leeftijd en ongeacht de duur van het huwelijk;
  [Vragenlijst]

  Hoe lang moet ik getrouwd zijn om te kunnen scheiden met onderlinge toestemming ?


  Ongeacht de duur van het huwelijk kan U scheiden. Vroeger (voor 01.09.2007) diende men minstens twee jaar gehuwd te zijn alvorens te kunnen scheiden door onderlinge toestemming;
  [Vragenlijst]

  Ben ik verplicht onderhoudsgeld te betalen voor de kinderen ?


  Elke ouder moet "naar vermogen" bijdragen in de opvoeding, het levensonderhoud en een passende opleiding voor zijn kinderen.
  Wanneer het kind bij U verblijft, vervult U die plicht "in natura".
  Het is dan meestal de andere ouder die deze plicht onder de vorm van een geldsom zal vervullen.

  Weet dat elke echtscheiding door onderlinge toestemming, door de Procureur des Konings zal nagezien worden. Wanneer deze van oordeel is dat deze overeenkomst niet in het belang van het kind is, zal hij een negatief advies geven, in welk geval de rechter kan voorstellen om wijzigingen aan te brengen.
  Hij kan zelfs de kinderen laten horen en bepaalde clausules m.b.t. de kinderen schrappen of wijzigen.
  In zeldzame gevallen kan hij zelfs de echtscheiding weigeren.
  [Vragenlijst]

  Hoeveel onderhoudsgeld moet ik betalen voor mijn kinderen ?

  In beginsel bent U bij een echtscheiding door onderlinge toestemming vrij om te bepalen wat U wil. (lees echter ook bovenstaande vraag & antwoord)

  Wat nu een redelijk bedrag is, hangt van een aantal factoren af. Advocatenkantoor Arvid De Smet heeft ook een rekenmodule ontwikkeld die toelaat om online het correcte bedrag aan onderhoudsbijdrage voor de kinderen te berekenen. U vindt deze website op www.alimentatie-online.be
  [Vragenlijst]

  Moet ik onderhoudsgeld betalen voor mijn aanstaande "ex"?


  In het kader van een echtscheiding met onderlinge toestemming is de keuze volledig vrij.

  [Vragenlijst]

  Hoe kunnen wij onze inboedel en bezittingen op een eerlijke manier verdelen ?


  Echtscheiding-online heeft een zeer extensieve vragenlijst ontwikkeld die U in staat stelt door middel van vraag en antwoord eerst na te gaan welke goederen voor verdeling in aanmerking komen.

  Na deze te hebben ingevuld, kunt U met een uniek systeem de goederen onder elkaar gaan verdelen, waarbij U telkens met een eenvoudige oogopslag kunt nazien of de verdeling evenwichtig is gebeurd.

  [Vragenlijst]

  Hoe weet ik zeker dat mijn gegevens vertrouwelijk worden behandeld of veilig worden bewaard ?

  Echtscheiding on-line werkt met beveiligde bestanden, die alleen toegankelijk zijn door middel van uw uniek paswoord.

  De gegevens worden geëncrypteerd en opgeslagen op een speciaal daartoe beveiligde server.

  Uw gegevens vallen onder het wettelijk beroepsgeheim.
  [Vragenlijst]

  Waar kan ik terecht voor emotionele hulp ?


  In de eerste plaats bij uw familie en vrienden.

  Vindt U daar geen gehoor of steun genoeg, dan zijn er professionele hulpverleners, zelfhulpgroepen of verenigingen die u kunnen bijstaan.
  Een overzichtje treft U onder de categorie "links"
  [Vragenlijst]

  Zijn er ook speciale promoties ?
  Ja. Maar alleen voor professionele dienstverleners actief in de echtscheidingssector.


  Indien U een professioneel bent, en ook wenst gebruik te maken van de software en de site, zijn er interessante pakketten beschikbaar per 5 of 10 echtscheidingsdossiers. (=abonnementsovereenkomst)
  [Vragenlijst]

  Wat gebeurt er indien één van de partners zou overlijden gedurende de echtscheidingsprocedure ?


  Ingeval een van de echtgenoten overlijdt voor de echtscheiding is overgeschreven maar nadat het vonnis waarbij de echtscheiding is uitgesproken in kracht van gewijsde is gegaan, worden de echtgenoten tegenover derden als uit de echt gescheiden beschouwd, onder de opschortende voorwaarde van overschrijving in de registers van de burgerlijke stand.
  [Vragenlijst]

  Hoe verloopt de echtscheidingsprocedure door onderlinge toestemming?


  Nadat U een overeenkomst hebt opgemaakt en een verzoekschrift met alle wettelijk vereiste documenten hebt neergelegd, gaat het als volgt:

  1. Binnen een maand te rekenen van de dag van de neerlegging van het verzoekschrift, verschijnen de echtgenoten samen en in persoon voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.
  De procureur des Konings brengt advies uit over de vormvereisten, de toelaatbaarheid van de echtscheiding en over de inhoud van de overeenkomsten tussen de echtgenoten met betrekking tot hun minderjarige kinderen.
  De rechter houdt aan beide echtgenoten samen en aan ieder van hen in het bijzonder, de bedenkingen en vermaningen voor die hij gepast oordeelt; hij brengt hun alle gevolgen onder het oog, waartoe hun stap zal leiden. Indien de aldus voorgelichte echtgenoten in hun voornemen volharden, verleent de rechter hun ervan akte dat zij de echtscheiding aanvragen en daarin onderling toestemmen.

  2. Ca. drie maanden later verschijnen de echtgenoten samen en in persoon opnieuw voor de voorzitter. Zij hernieuwen hun verklaring en verzoeken de magistraat, ieder afzonderlijk, maar in elkaars tegenwoordigheid, de echtscheiding uit te spreken.

  3. Blijkt dat, naar het oordeel van de rechtbank, de partijen aan de voorwaarden hebben voldaan en de formaliteiten hebben in acht genomen die door de wet bepaald zijn, dan spreekt zij de echtscheiding uit en homologeert zij de overeenkomsten met betrekking tot de minderjarige kinderen; in het tegenovergestelde geval verklaart de rechtbank dat er geen grond bestaat om de echtscheiding uit te spreken en geeft de redenen van de beslissing op.

  4. Wanneer de echtscheiding is uitgesproken bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest, stuurt de griffier, binnen één maand, een uittreksel bevattende het beschikkende gedeelte en de vermelding van de dag van het in kracht van gewijsde treden van het vonnis of het arrest bij aangetekende zending met ontvangstbewijs aan de ambtenaar van de burgerlijke stand
  Die termijn van één maand gaat eerst in nà het verstrijken van de termijn van hoger beroep [=één maand]

  5. Binnen één maand na de ontvangst van het uittreksel van het vonnis of het arrest schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand het beschikkend gedeelte over in zijn register; er wordt melding van gemaakt op de kant van de akte van huwelijk, indien deze in België is opgemaakt of overgeschreven. De ex- echtgenoten worden dan uitgenodigd hun identiteitskaart te laten aanpassen.
  [Vragenlijst]

  Vanaf wanneer geldt de echtscheiding ?


  Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen:

  1. De gevolgen betreffende de goederen van de echtgenoten

  --> Ten aanzien van de goederen van de echtgenoten heeft het echtscheidingsvonnis gevolg vanaf het proces-verbaal opgemaakt naar aanleiding van de eerste verschijning voor de rechter.

  2. de gevolgen betreffende de persoon van de echtgenoten :

  --> Ten aanzien van de persoon van de echtgenoten heeft de echtscheiding gevolg vanaf de dag waarop de beslissing in kracht van gewijsde gaat (minstens 1 maand na de tweede verschijning).

  3. de gevolgen ten aanzien van derden (bvb. tav de fiscus):

  --> ten aanzien van derden heeft het echtscheidingsvonnis eerst gevolg vanaf de dag waarop het is overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand
  [Vragenlijst]

  wat is een PDF-bestand eigenlijk?

  PDF staat voor portable document file. Het is een speciaal bestandsformaat dat eenmaal aangemaakt, niet zomaar kan gewijzigd worden.
  Om een PDF bestand te kunnen lezen of afdrukken heeft u het programma Acrobat Reader nodig. Heeft u dit programma niet, dan kunt u dit gratis downloaden door te klikken op de volgende link: www.adobe.com
  [Vragenlijst]

  Wat betekent FAQ ?

  FAQ staat voor Frequently Asked Questions of veelgestelde vragen.
  [Vragenlijst]

  Waarom is het goedkoper om via echtscheiding online de echtscheidingspapieren op te maken ?

  Omdat dit voor een overgroot gedeelte geautomatiseerd is, waardoor erelonen tengevolge van consultaties werkelijk tot een absoluut minimum worden herleid.


  [Vragenlijst]

  Kan er iemand bemiddelen bij mijn echtscheiding ?
  Zeker.

  Indien er punten zijn waarover de partners niet meteen een oplossing vinden, kunt U hiervoor terecht bij mensen gespecialiseerd in echtscheidingsbemiddeling.
  Advocaat-bemiddelaar Arvid De Smet is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie en heeft ruime ervaring in familiale bemiddeling. Hij kan jullie beiden bijstaan bij zowel complexe als eenvoudige dossiers. Je betaalt in dat geval een af te spreken uurtarief, dat je onder elkaar verdeelt. Voor meer info, neem je best eens een kijke op www.advocaat-bemiddelaar.be
  [Vragenlijst]

  Kunnen wij de via deze site gegenereerde teksten nog eens laten nalezen door een specialist, ter verificatie ?
  In principe is dit niet nodig. Advocaat Arvid De Smet leest de gegegereerde clausules na en bezorgt zijn eventuele opmerkingen en/of bedenkingen per e-mail, in de regel binnen de twee werkdagen.
  [Vragenlijst]

  Algemene Tips voor veilige internettransacties
  Informeer u vooraleer u een aankoop verricht.

  Lees aandachtig de algemene verkoopsvoorwaarden, controleer de cöordinaten van de e-commerce handelaar en verzamel productinformatie.

  Als u een aankoop verricht in een virtuele winkel, controleer of de betaling veilig verloopt. Let daarom vooral op het gesloten slotje in Microsoft Explorer of een volledig sleuteltje in Netscape Communicator, linksonderaan uw computerscherm. Daarnaast staat bovenaan uw browser het internetadres: "https://www…" in plaats van "http://www…"

  Bewaar een afdruk van uw internetbetalingen, zo weet u steeds welke aankopen u heeft verricht.

  Als u een vermoeden heeft dat men misbruik maakt van uw kredietkaartgegevens op het Internet, contacteer dan het Card Stop-telefoonnummer 070 344 344.

  Geef het nummer van uw kredietkaart alleen om daadwerkelijk een bestelling te plaatsen, dus nooit om een andere reden. Bijvoorbeeld om te bewijzen dat u meerderjarig bent.
  [Vragenlijst]

  Wat indien ik (nog) niet wil scheiden, maar toch apart wil wonen ?
  In dergelijk geval kunt U zich wenden tot de Vrederechter.

  Deze is bevoegd om gedurende het huwelijk zogenaamde "dringende en voorlopige maatregelen" toe te staan. (artikel 223 Burgerlijk wetboek)

  Let op : dit is géén echtscheidingsprocedure, maar een tijdelijke maatregel, die na verloop ofwel verlengd/gewijzigd moet worden, ofwel uitmondt in een echtscheiding, ofwel in een verzoening.
  [Vragenlijst]

  Hoe vraag ik "dringende en voorlopige maatregelen" tijdens het huwelijk aan ?
  Dit gebeurt bij verzoekschrift, gericht aan de familierechtbank.
  Daarvoor kunt U terecht bij de advocaat van uw keuze of bij de initiatiefnemer van deze site:

  Mr. Arvid M.J.A. DE SMET
  Advocaat
  Hollekenstraat 4
  9960 ASSENEDE
  België - Belgium - Belgique
  tel.: +32 (0)9 344 45 46 -- +32 (0)9 344 43 91
  fax.: +32 (0)9 344 36 66
  brieven@advokatuur.be
  http://www.advokatuur.be
  [Vragenlijst]

  Wat kan de familierechter zoal bevelen bij "dringende en voorlopige maatregelen" ?
  - machtiging om afzonderlijk te verblijven (schorsing van de samenwoningsplicht)
  - eventuele partneralimentatie
  - uitoefening van het ouderlijk gezag over de kinderen
  - omgangsrechten - recht op persoonlijk contact met de kinderen
  - onderhoudsbijdrage voor de kinderen
  - voorlopige regeling van de schulden
  - voorlopig gebruik van gemeenschapsgoederen
  - storingsverbod (contactverbod)
  - inventarisatie van de goederen
  - vervreemdingsverbod (verbod om gemeenschapsgoederen te verkopen)
  - enz...
  [Vragenlijst]

  Indien wij al naar de vrederechter / familierechter zijn geweest, kunnen wij dan nog van deze site gebruik maken ?
  Jazeker. De dringende en voorlopige maatregelen die U bij de familierechtbank hebt aangevraagd, betreffen tijdelijke maatregelen die van het principe uitgaan dat het huwelijk niet beëindigd wordt.
  Deze staan juridisch los van de afspraken in een echtscheidingsprocedure.
  Er is geen enkel bezwaar dat U in dergelijke omstandigheden een echtscheiding door onderlinge toestemming opstart.
  [Vragenlijst]

  Kunnen wij afwijken van hetgeen de vrederechter/familierechter heeft opgelegd
  Jazeker.
  U kunt in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming afwijken van hetgeen de vrederechter of familierechtbank zou bepaald hebben als voorlopige maatregelen.
  [Vragenlijst]

  Ik heb al een advocaat ... Kan ik dan gebruik maken van deze website ?
  Indien U al een advocaat heeft, bespreekt U dit best met Uw advocaat.

  Wanneer U de tussenkomst van Uw vorige advocaat wenst te beëindigen, en uw echtscheidingsdocumenten zou willen opmaken via deze website, is het aangewezen uw advocaat hier op voorhand van in kennis te stellen.

  Vergeet niet dat de kosten en erelonen van deze advocaat ook moeten betaald worden.
  [Vragenlijst]

  Is er al een wet van kracht die zegt dat het kind evenveel moet verblijven bij beide ouders ?
  Er is recente nieuwe wetgeving (van kracht vanaf 14.09.2006)

  Uittreksel uit de Wet van 18 JULI 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind (1) (Belgisch Staatsblad 04.09.2006)

  Art. 2. Artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 13 april 1995, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt aangevuld met een § 2, luidende :
  « § 2. Ingeval de ouders niet samenleven en hun geschil bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt, wordt het akkoord over de huisvesting van de kinderen door de rechtbank gehomologeerd, tenzij het akkoord kennelijk strijdig is met het belang van het kind.
  Bij gebrek aan akkoord, in geval van gezamenlijk ouderlijk gezag, onderzoekt de rechtbank op vraag van minstens één van de ouders bij voorrang de mogelijkheid om de huisvesting van het kind op een gelijkmatige manier tussen de ouders vast te leggen.
  Ingeval de rechtbank echter van oordeel is dat de gelijkmatig verdeelde huisvesting, niet de meest passende oplossing is, kan zij evenwel beslissen om een ongelijk verdeeld verblijf vast te leggen.
  De rechtbank oordeelt in ieder geval bij een met bijzondere redenen omkleed vonnis, en rekening houdend met de concrete omstandigheden van de zaak en het belang van de kinderen en de ouders. »
  Art. 3. Artikel 387bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 13 april 1995, wordt aangevuld met de volgende leden :
  « Onverminderd artikel 1734 van het Gerechtelijk Wetboek, poogt de rechtbank de partijen te verzoenen. Zij verstrekt hen alle nuttige inlichtingen over de rechtspleging en in het bijzonder over het nut een beroep te doen op de in het zevende deel van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde bemiddeling. Indien zij vaststelt dat een toenadering mogelijk is, kan zij de schorsing van de procedure bevelen, teneinde de partijen de mogelijkheid te bieden alle nuttige inlichtingen hierover in te winnen en het bemiddelingsproces op te starten. De duur van de schorsing mag niet meer dan één maand bedragen.
  De rechtbank kan, zelfs ambtshalve, een voorafgaande maatregel bevelen teneinde de vordering te onderzoeken of de toestand van de partijen voor een termijn die zij vaststelt, voorlopig te regelen.
  Ingeval een dergelijke vordering voor het eerst bij de jeugdrechtbank aanhangig wordt gemaakt, en behoudens overeenstemming van alle partijen en van de procureur des Konings, beslist de jeugdrechtbank over een voorlopige regeling. De zaak kan tijdens een latere zitting opnieuw worden onderzocht, op een datum die ambtshalve vastgelegd wordt in het vonnis, binnen een termijn die één jaar niet te boven mag gaan, en onverminderd een nieuwe oproeping op een vroegere datum, zoals is aangegeven in het volgende lid :
  De zaak blijft ingeschreven op de rol van de jeugdrechtbank tot de kinderen op wie het geschil betrekking heeft, ontvoogd zijn of de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt. In geval van nieuwe elementen, kan de zaak opnieuw voor de rechtbank worden gebracht bij conclusie of bij een schriftelijk verzoek dat wordt neergelegd bij of gericht is aan de griffie.
  Artikel 730, § 2, a), van het Gerechtelijk Wetboek is niet van toepassing op deze zaken. »
  [Vragenlijst]

  Welke rechtbank is nu feitelijk de juiste voor een echtscheiding of voor echtelijke moeilijkheden?
  Sedert 1 september 2014 is de familierechtbank in werking. Die is bevoegd voor nagenoeg alle familiale geschillen. De Vrederechter is dus niet langer bevoegd voor geschillen ingeleid vanaf 1 september 2014. Een belangrijk punt is wat men noemt de blijvende saisine. Eens gevat, blijft de familierechtbank bevoegd, ook indien de situatie later zou veranderen. Voor een wijziging van een eerdere uitspraak door de familierechtbank kan deze zelfde familierechtbank zonder bijkomende kosten opnieuw worden aangesproken. Voordeel is dat het dossier (ook het vroegere dossier) bekend is en het telkens dezelfde rechtbank is die het geschil zal behandelen. Dit betekent dat er minder risico bestaat dat de rechtspraak inconsistent zou zijn.
  [Vragenlijst]